Marian Jensen skriver bacheloropgave om dansk kultur & historie

Her går vi tæt på kravet om at 'gøre eleverne fortrolige' med historien.


Marian Jensen er studerende ved Læreruddannelsen Hjørring, som er en del af University College Nordjylland, UCN.

Med bacheloropgaven fra foråret 2011 undersøger Marian Jensen forventningen om, at eleverne bliver fortrolige med dansk kultur og historie. Det sker under den enkle problemformulering: "Hvordan kan jeg gennem historieundervisningen gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie?"

Giv eventuelt opgaven en kommentar:

Bacheloropgaven “Dansk kultur & historie”