Julie Toftgaard er BA nu – og skriver her om identitet og historisk bevidsthed

Er identitetsdannelse også et anliggende for historieundervisningen?


Endnu et bidrag til HistorieWeb.dks årlige bachelorkonkurrence, nemlig Julie Toftgaard Jensens opgave "Identitet og historisk bevidsthed".

BA-opgaven er fra sommereksamen 2011, og som undertitlen siger, indeholder opgaven en analyse af unges identitetsdannelse i og uden for undervisningen, herunder en diskussion af historiefagets identitetsstyrkende aspekter. Også empiri fra praktikken spiller en væsentlig rolle i opgaven.

Julie Toftgaard Jensen er lærerbachelor fra Læreruddannelsen Zahle, University College Capital, UCC.
Giv eventuelt opgaven en kommentar neden for.

Julie Toftgaard Jensens bacheloropgave.