Louise Schäffer er blevet bachelor på en opgave om interkulturelle kompetencer

Kan historieundervisningen bidrage til udviklingen af interkulturelle kompetencer?


Med denne bacheloropgave på HistorieWeb.dk bevæger vi os ind på sjældent betrådte stier i historieundervisningen; elevernes interkulturelle kompetencer. Louise Schäffer er netop blevet bachelor fra Læreruddannelsen Zahle, University College Capital, UCC, med denne opgave, som har titlen Kaos i nationalstaten.

Louise Schäffers problemformulering i opgaven er:"Hvorfor er det væsentligt, at eleverne udvikler interkulturelle kompetencer? Og hvordan kan historielæreren planlægge og gennemføre en undervisning, der i særlig grad støtter op om og befordrer elevernes udvikling af interkulturelle kompetencer?"

Giv eventuelt opgaven en kommentar:

Louise Schäffers “Kaos i nationalstaten”.