Tine Østergaard-Andersen er blevet bachelor på en opgave om computerspil

Hvad skal der til for at øge kvaliteten af spillene – og brugen af dem?


HistorieWeb.dk får sjældent BA-opgaver om computerspil i historieundervisningen. Her er en – skrevet af Tine Østergaard-Andersen.
Tine Østergaard-Andersen har færdiggjort sin bachelor ved Læreruddannelsen i Jelling, University College Lillebælt.

Problemformuleringen er lige på: "Kan man ud fra kvaliteten af de tilgængelige computerspil, som fx Saxos Rejse, opgøre faktorer, der er en hindring for, at computerspil i højere grad kan integreres i historieundervisningen – eller kan man hævde, at computerspillene stadig fravælges på grund af lærernes holdninger og kritik af mediet? Og endelig kan man på baggrund af dette finde tiltag i udviklingen af lærings-computerspil, der vil være gode, hvis der skal tænkes en bedre anvendelse i grundskolen?"

Giv eventuelt opgaven eller emnet en kommentar:
Tine Østergaard-Andersens bacheloropgave.