Simon Bisgaard argumenterer for den narrative historieundervisning

Bacheloropgaverne fra Frederiskberg står stærkt i år.


Flere gode BA-opgaver fra Læreruddannelsen Metropol er på vej.
Her er det Simon Hviid Bisgaard, der offentliggør sin bacheloropgave fra i år.

Opgaven er en undersøgelse af, i hvilken udstrækning vi kan kvalificere historieundervisningen med den narrative tilgang – og samtidig tilgodese formålsformuleringen i Fælles Mål.

Også denne BA indgår i den årlige konkurrence om at blive Årets Historiebachelor på HistorieWeb.dk.

Mulighed for kommentar neden for.

Simons bacheloropgave