Lektier på dagsordenen hos Michelle Mari Laage Petersen, Frederiksberg

Noget så sjældent som “lektier” er emnet i bacheloropgaven her.


En sjælden fugl bringer HistorieWeb.dk til torvs her – Michelle Mari Laage Petersen diskuterer lektiebegrebet i historie.
Michelle M.L. Petersen er studerende ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg.

Opgavens problemformulering i sin helhed:
"Hvordan kan man som underviser i historie anvende og inddrage lektier på en meningsfuld måde, således at lektier ikke kun lader sig stå som supplement, men i højere grad indtænkes som et vigtigt redskab til at stimulere og kvalificere elevernes historiske bevidsthed? Hvorfor og hvordan bør lektier analyseres, reflekteres samt evalueres, ud fra anvendelsen, på lige fod med andre undervisningsmetodikker?"

Der er mulighed for at give opgaven en kommentar:
Michelles BA-opgave