Faglig læsning i et læsetungt historiefag – det er emnet for Emilie Marie Christensen

Et påtrængende emne tages under behandling i denne bacheloropgave.


HistorieWeb.dk offentliggør her en historiebacheloropgave om det centrale begreb faglig læsning. Emilie Marie Christensen er blevet bachelor på opgaven fra VIA University College, Læreruddannelsen Aarhus.

Problemformuleringen lyder: ”Historiefaget i folkeskolen er traditionelt et læsetungt fag. Hvordan tilrettelægger jeg min historieundervisning, så den imødekommer elevernes forskellige forudsætninger og læsefærdigheder, og hvordan kommer den faglige læsning ind i min historieundervisning”?

Giv opgaven eller diskussionen en kommentar:

Emilies BA