Kristian Madsen er blevet historiebachelor på en opgave om tværfaglighed og historieundervisning

Emnet er stadig et must men bliver sjældent diskuteret.


HistorieWeb.dk bringer her Krisitan Høj Madsens BA-opgave med titlen "Tværfaglighed i historieundervisningen". Kristian Høj Madsen er nu historiebachelor fra VIA-UC, Læreruddannelsen i Aarhus.

Problemformuleringen i Kristians opgave hedder: Hvordan kan man med udgangspunkt i historieundervisningen anvende tværfaglighed i et samarbejde med skolens øvrige fag med henblik på at støtte elevens dannelses- og læringsproces? Hvilke muligheder og udfordringer giver det?

Giv eventuelt opgaven en kommentar.
Kristian Høj Madsens BA-opgave: