Heidi Sørensen går til biddet og diskuterer forholdet mellem eget dannelsessyn og historiefagets kanon

Hvad stiller man op med et multikulturelt dannelsessyn, når kanonpunkterne vægter noget andet end det multikulturelle?


HistorieWeb.dk bringer årets første bacheloropgave fra Læreruddannelsen Zahle – UCC, University College Capital – nemlig studerende Heidi Sørensens opgave.

Problemformuleringen er enkel og kompleks på samme tid: "Hvordan kan jeg som kommende historielærer undervise eleverne i historie med kanonpunkter og vægt på dansk historie og kultur, når jeg selv har et multikulturelt dannelsessyn (verdensborgerskab)?"

Der er plads til en kommentar nedenfor.
Heidi Sørensens BA-opgave