Stine Juhl går på museum – og diskuterer hvordan samarbejdet med lærerne kan kvalificeres

Interessant BA-forsøg på at udvikle elevernes læring, når de er på museeum.


HistorieWeb.dk bringer her Stine Mia Juhls bacheloropgave: "Historieundervisning af de frie klasser på museer. Et udviklingsprojekt med fokus på sanser, læringsstile, dialog og delagtighed."

Opgavens problemformulering er: Hvordan kan museerne understøtte, at man som lærer på egen hånd, kan undervise sine elever på museer, på en måde der tilgodeser relevans, nærvær, indlevelse, motivation og refleksion – og hvorfor er det relevant at bruge museerne til netop dette?

Stine Mia Juhl er lærer fra Læreruddannelsen Frederiskberg, Metropol, fra sommeren 2012. Giv eventuelt opgaven en kommentar.

Stine Mia Juhls BA-opgave