Louise Andersen tjekker grundbøger for at finde opfattelser af historiefaget

Igen en interessant bacheloropgave fra Læreruddannelsen Frederiksberg.


HistorieWeb.dk giver her mulighed for at tjekke lærerstuderende Louise Andersens veloverståede BA-opgave. Endnu en opgave fra Læreruddannelsen Frederiksberg, Metropol.

Louise Andersen undersøger:

– Hvilke opfattelser hersker der om skolefaget historie med udgangspunkt i læremidlerne Klar, parat, historie! og Historie 8 – begge for 8. kl.?
– Hvilke sammenhænge er der mellem de fundne opfattelser og:
o Lars Qvortrups vidensformer og Jens Rasmussens fire opfattelser af moderniteten
o En komparativ fagdidaktisk analyse
o Italesættelsen af skolefaget historie blandt historielærere.

Plads til kommentarer nedenstående.
Louise Andersens BA-opgave