Adjungeret professor Bernard Eric Jensen, Roskilde Universitet, april 2012

Tiltrædelsesforelæsning på RUC den 23. april 2012.


HistorieWeb.dk ønsker lektor og forsker Bernard Eric Jensen hjertelig tillykke med den nye titel som adjungeret professor ved Roskilde Universitet.

HistorieWeb.dk har ikke valgt det aktuelle foto på grund af dets skarphed men på grund af autenticiteten. Det var en koncentreret Bernard Eric Jensen, der i dag holdt sin tiltrædelsesforelæsning ved Institut for Kultur og Identitet – under titlen "Historiebrug – et fagligt nybrud?". Se omtalen på RUCs hjemmeside.

Og ja, historiebrugs-begrebet kan være et nybrud. Forelæsningen byggede således på to teser: Dels, at begrebet er udsat for en kvalitativ interesseeksplosion, dels at begrebet kan være grundlaget for en omkalfatring af den traditionelle historie. Dette vil man givet kunne høre mere om i fremtiden på den nyudnævnte professors hjemmeside: www.bernardericjensen.dk

Kommentarer er velkomne.
Artiklen om faglig læsning i historiefaget
Side fra historiegrundbog – 1
Side fra historiegrunbog – 2