Jeppe Marseen tager udfordringen op og analyserer iPad'ens muligheder i historieundervisningen

Igen en interessant historiebachelor fra Aarhus.


Jeppe Marseen er historiebachelor fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College, med opgaven her om iPads i undervisningen. Problemformuleringen er:

"Hvilke muligheder og perspektiver er der for at udvikle innovative, motiverende og didaktisk velbegrundede undervisningsforløb i historie med inddragelse af en tavlecomputer-baseret teknologi? Hvordan benyttes den nye teknologi i klasserne?"

Eventuelle kommentarer herunder:
Jeppe Marseens BA-opgave