Kongelig affære – af Nikolaj Arcel – nu med undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet kan anvendes fra 7. klassetrin og opefter.


Det Danske Filminstitut har tradition for at tænke skole og undervisning, når en relevant spillefilm er kommet på markedet. Senest i forbindelse med Nikolaj Arcels succes inden for genren historiske film; En Kongelig Affære.

Se her Det Danske Filminstituts grundige omtale af filmen. Fra denne side kan selve undervisningsmaterialet med tilhørende elevark downloades. Materialet er fremstillet af lærer Rasmus H.K. Welling.

Giv eventuelt ide og materiale en kommentar.
Artiklen om faglig læsning i historiefaget
Side fra historiegrundbog – 1
Side fra historiegrunbog – 2