Michael Juhl fra læreruddannelsen i Haderslev koncentrerer sig om narrativiteten i historieundervisningen

Både teoretiske og praktiske perspektiver i opgavens diskussion om fortællingen.


Et klassisk men uudtømmeligt emne – narrativiteten eller de fortællende aspekter – i historiedidaktikken tager Michael Juhl sig af i denne bacheloropgave fra Campus Haderslev, som hører under UC Syddanmark.

Selve problemformuleringen er: "Hvorfor og hvordan kan narrativ historiedidaktik styrke elevernes historiebevidsthed? Hvordan kan man kvalificere brugen af den narrative dimension i historieundervisningen?"

Kommentarer nedenfor.
Micahels BA-opgave