Rasmus Thagesen er fra Læreruddannelsen Zahle og skriver om den obligatoriske historiekanon

Hvorfor har vi overhovedet en obligatorisk historiekanon?


HistorieWeb.dk bringer Rasmus Thagesens bacheloropgave, som kort og godt har titlen "Historiekanon".

Det er en kanonkritisk opgave med problemformuleringen: "Hvorfor har vi en obligatorisk historiekanon? Og hvordan kan jeg som historielærer arbejde med elevernes historiebevidsthed inden for de givne rammer?"

Rasmus Thagesen er hermed historiebachelor fra UCC, Læreruddannelsen Zahle. Mulighed for kommentar:

Thagesens BA-opgave