Lisa Werneburg fra Frederiksberg i København udnytter kirken og kirkerummet som funktionelt læremiddel

En emnemæssigt sjælden bacheloropgave i historiesammenhænge.


HistorieWeb.dk bringer her bacheloropgaven "Kirker som funktionelt læremiddel i folkeskolen" – skrevet af Lisa Mai Werneburg fra læreruddannelsen på Frederiksberg, Metropol i København.

Der er undtagelsesvist et sæt bilag med til opgaven. De er nødvendige. Selve problemformuleringen i Lisa Werneburgs opgave er: "Når kirken skal fungere som et funktionelt læremiddel i historieundervisningen, hvilke lærings- og arbejdsmetoder kan i så fald støtte op om denne proces og samtidig styrke elevers historiske bevidsthed?"

Kommentarer nedenfor:
Lisas BA-opgave
Bilag til BA-opgaven