Line Bødker er historiebachelor på en opgave om rollespil og simulering i historieundervisningen

En bacheloropgave fra Læreruddannelsen Zahle i København.


Line Lerche Bødker er lærer fra Læreruddannelsen Zahle i hjertet af København – Zahle er med i UCC, University College Capital.

Indholdet af bacheloropgaven fremgår fint af problemformuleringen:"Hvordan kan rollespil og simulering medvirke til at kvalificere elevernes tilegnelse af historisk viden, identitet og dannelse i historieundervisningen i dag?"

Der er mulighed for en kommentar neden for:
Line Lerches BA-opgave