Mette Mørck er historiebachlor på en opgave om noget så grundlæggende som tid & kronologi

En 3.klasse lægger ryg til Mette Mørcks undersøgelser.


Hvordan kan historielæreren i dag arbejde med tid og kronologi i en 3. klasse, og hvordan kan dette arbejde tilrettelægges og gennemføres sådan, at det medvirker til at styrke og kvalificere elevernes historiebevidsthed og identitetsdannelse? – spørger Mette Mørck i sin BA-opgave.

Opgaven er eksamineret på Læreruddannelsen Zahle, som hører med i Professionshøjskolen UCC, University College Capital.
Mette Mørcks BA-opgave