Sarah Simmelsgaard fra Aarhus forfølger en forståelse af begrebet om historiebevidsthed i det senmoderne

Ny historiebachelor fra den jyske hovedstad.


Hvis historie(undervisningen) er kedelig for – ikke mindst de ældste – elever i skolen, hvordan kan vi så tro på, at historiebevidsthed er vigtig? Det er den slags overvejelser, der sætter Sarah Hjelholt Simmelsgaard igang med bacheloropgaven i historie.

Opgavens problemformulering er:"Hvilken betydning har begrebet historiebevidsthed? Hvorfor er det vigtigt at styrke historiebevidstheden i det senmoderne samfund? Hvordan kan man som lærer stimulere og styrke elevernes historiebevidsthed gennem historieundervisningen?"

Sarah Hjelholt Simmelsgaard har skrevet sin BA på Læreruddannelsen Aarhus, VIA UC.

Giv eventuelt opgaven en kommentar:

Sarah Hjelholt Simmelsgaards BA-opgave