Dothe Lolby fra København lader sig stimulere af begrebet historieskabende i historiedidaktikken

En bacheloropgave om dannelsesperspektiverne i undervisningen.


Dorthe Malene Lolby er nu færdig fra Læreruddannelsen Zahle, UCC i København.

Bacheloropgaven i historie handler især om relationerne mellem begreberne historieskabende, dannelse og historiebevidsthed.

Selve problemformuleringen i Dorthe Malene Lolbys opgave er: Hvorfor og hvordan kan historiebevidsthed bidrage til elevens demokratiske dannelse?

Dorthe Malene Lolbys BA-opgave