Jens Andersen-Mølgaard går på en af de sjældnere stier med sin BA-opgave om it-didaktisk design

Fra Læreruddannelsen Jelling en opgave om it-didaktisk design i historieundervisningen.


Det er relativt sjældent, at HistorieWeb.dk kan bringe en it-orienteret bacheloropgave inden for historiefaget.

Jens Andersen-Mølgaard prøver imidlertid kræfter med udfordringen i opgaven her, som både erfaringsopsamler inden for området og lægger visioner på bordet. Selve problemformuleringen hedder: Hvilken betydning har anvendelse af it-didaktisk design for elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed – og hvad kræver det af læreren?

Jens Andersen-Mølgaard er i år, 2013, færdig som lærer fra Læreruddannelsen Jelling, University College Lillebælt.

Jens' BA-opgave
Bilag til opgaven