Henriette Olsens interessefelt i BA-opgaven er både tværfaglighed og anvendelsen af historisk fiktion

Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA uc.


Titlen på Henriette Olsens bacheloropgave i historie er: Historisk fiktion, tværfaglighed og handlekompetence. Opgaver om tværfaglighed hører til de mere sjældne på HistorieWeb.dk.

Også selve begrebet handlekompetenceindgår i problemformuleringen: Hvordan kan historiefaget indgå i tværfaglige sammenhænge i folkeskolen, og hvordan kan historisk fiktion anvendes som udgangspunkt for en tværfaglig undervisning, der styrker elevernes almene dannelse og handlekompetencer?
Henriettes BA-opgave