Magnus Søndergaard er i sin BA-opgave 'inspireret' af elevernes modstand mod historieundervisningen

En historiebachelor fra Læreruddannelsen Zahle, UCC.


HistorieWeb.dk bringer her en ny BA-opgave om elevmodstand mod- eller fravær af interesse for historie i skolen.

Magnus Søndergaard skriver sin opgave ud fra erfaringer på 9. klassetrin, og det er herfra empirien stammer.

Opgavens titel er At gøre historiefaget vedkommende. Og selve problemformuleringen er: Hvordan kan læreren gennem motiverende undervisning og arbejdet med historiebevidsthed gøre historiefaget vedkommende for eleverne?


Magnus' BA-opgave