Line Johansen er læreruddannet fra Silkeborg – og skriver om elevernes interesse i historie

Igen interessant stof om motivationen i historieundervisningen.


Line Marie Johansen er blevet færdig som lærer fra Læreruddannelsen i Silkeborg – under ViA UC i Aarhus.

Hendes bacheloropgave i historie har titlen "Motivation for læring i faget historie", og problemformuleringen spørger direkte: Hvordan kan man gøre historiefaget motiverende og meningsgivende for mellemtrinselever i det senmoderne samfund?

Se svaret i opgaven.
Lines BA-opgave