Mette Weinreich fra Læreruddannelsen Zahle har i sin historiebachelor skrevet om faglig læsning

Den faglige læsning bliver stadig mere påtrængende – også i følge opgaven her.


HistorieWeb.dk bringer sæsonens første bidrag i kappestriden om at blive årets bedste historiebachelor.

Mette Misser Wiggers Weinreich er nu færdiguddannet fra Zahle i København og har afsluttet med BA-opgaven her om den faglige læsnings muligheder i historieundervisningen.

Mette Weinreichs opgave er teoretisk og praktisk undersøgende – på baggrund af problemformuleringen: "Hvilke overvejelser bør historielæreren gøre sig i forbindelse med undervisningen i historiefaglige tekster, således at alle elever får mulighed for at læse, forstå og anvende historiefaglig viden?"

Mettes BA-opgave