Jane Weyhe skriver klassisk bacheloropgave – om mulighederne for demokratisk dannelse

En bacheloropgave fra Læreruddannelsen Zahle, UCC, University College Capital.


Jane Weye vil i praksis gennem historieundervisningen stimuelere elevernes historiebevidsthed. Og danne.

Det vil hun blandt andet gøre med byvandring og museumsbesøg.
Selve problemformuleringen hedder: Hvordan kan man i historieundervisningen, gennem et emneforløb, bidrage til udviklingen af elevernes historiebevidsthed og deres demokratiske dannelse?

I analysen af bacheloropgavens undervisningsforløb anvender Jane Weye den såkaldte relationsmodel.

Jane Weyhes BA-opgave