Kari Knappe vil have den praktisk-musiske dimension mere markant placeret i historieundervisningen

7. klasse er bacheloropgavens praktiske baggrund.


Endnu en historiebachelor fra Læreruddannelsen Zahle, Univervisty College Capital, UCC – Kari Charlotte Knappe.

HistorieWeb.dk bringer hendes BA-opgave om integration af den praktisk-musiske dimension, her i form af dramatisering af korstogene – 7. klassetrin.

Kari Charlotte Knappes problemformulering er: Hvordan kan man som lærer fremme elevernes læring og historiebevidsthed på en 7. årgang, ved inddragelsen af den praktisk musiske dimension i form af teaterstykker om korstogene.
Kari Charlotte Knappes opgave