Le Sieling forsøger at give historiebevidstheds-begrebet ben at gå på

Om den historiske fortællings potentialer i historieundervisningen.


Le Nynne Sieling er nu uddannet lærer fra Læreruddannelsen Zahle, University College Capital, UCC.

Det er hun med baggrund i denne bacheloropgave, som analyserer den historiske fortællings potentialer i forhold til elevernes udvikling af historiebevidsthed. En 7. klasses arbejde i historieundervisningen er den empiriske del af undersøgelsen.

Le Nynne Sielings problemformulering hedder: Hvordan kan historiske fortællinger fremme 7. klasseselevers mulighed for at udvikle historiebevidsthed, med særligt fokus på fremtidsdimensionen som værende et fremtidsberedskab i form af handlekompetence?

Le Sielings BA-opgave