Morten Søndergård fra Hjørring forsøger at indramme dilemmaet mellem kanon og vedkommende undervsning

En bacheloropgave om forandringsprocesser i og omkring historiefaget.


HistorieWeb.dk bringer her Morten Søndergårds bacheloropgave fra sommeren 2013.

Morten Søndergårds hoveddiskussion er om de eventuelle modsætninger, der kan være mellem en kanonhistorie og en undervisning, der vil udvikling af elevernes historiebevidsthed.

Problemformuleringen er: Hvordan kan jeg forstå de nuværende forandringsprocesser i historiefaget, og hvilke udfordringer har jeg som lærer, når rammerne er sat med kanon, og perspektivet samtidigt også er at kvalificere elevernes historiebevidsthed?

Morten Søndergård er fra Læreruddannelsen i Hjørring, University College Nordjylland, UCN.
Morten Søndergårds BA-opgave