Morten Foss fra Frederiksberg vil ikke bøje sig for elevernes generelle fravær af interesse for fortiden

En bacheloropgave om historiebevidsthedsbegrebet.


Morten Foss er færdig som lærer fra Læreruddannelsen på Frederiksberg, Metropol.
HistorieWeb.dk bringer hans bacheloropgave, som klassisk handler om historiebevidsthedsbegrebet, men som har friske vinkler på diskussionen.

Problemformuleringen er enkel: Hvad er historiebevidsthed og hvordan kan jeg understøtte, styrke & videreudvikle denne proces hos eleven? Morten Foss giver blandt andet et narrativt og et psykologisk perspektiv på bevidsthedsbegrebet.

Morten Foss' BA-opgave