Tilde Østbjerg har skrevet en af de sjældnere BA-opgaver – nemlig om udeskole i historieundervisningen

Et stadig mere påtrængende begreb; udeskole.


Tilde Østbjerg Jørgensen er blevet professionsbachelor fra Læreruddannelsen på Frederiksberg, Professionshøjskolen Metropol, med denne opgave om udeskole. Opgavens titel er "Udeundervisning som arbejdsform i historie".

Tilde Østbjerg Jørgensens analyse bunder i både det teoretiske og praktisk-pædagogiske med problemformuleringen:

Hvordan kan uderummet inddrages som læringsrum i historiefaget indenfor de strukturelle rammer folkeskolen stiller til rådighed i dag, og hvilke konsekvenser får inddragelsen af uderummet for historieundervisningen. Herunder en undersøgelse af, hvilke udfordringer lærerne oplever ved at praktisere udeskole i folkeskolen.

Tildes BA-opgave