Nye Faghæfter skal på bordet nu – også historiefaghæftet fornys i 2014

Andreas Rasch-Christensen er en af de centrale kræfter i Undervisningsministeriets rammesætning for arbejdet.


Andreas Rasch-Christensen er forsknings- og udviklingschef i Aarhus på VIA, University College. Han er med i den såkaldte Mastergruppe, som i Undervisningsministeriet har fået til opgave at udarbejde et udkast til retningslinjer for det forestående ændringsarbejde af samtlige Fælles Mål-faghæfter. Herunder histoire.

Mastergruppens arbejde, som er afleveret til politisk vurdering, har titlen "Master for forenkling af Fælles Mål". Se retningslinjerne i den vedhæftede fil.

I løbet af efteråret 2013 går arbejdet igang for dansk og matematik – og hefter følger forenklingsarbejdet for de øvrige fag i skolen.

Principperne for forenklingen af Fælles Mål