Eva Berg bliver inspireret under et møde i Pædagogisk Råd på praktikskolen. Undervisningsdifferntiering?

En bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC.


"Hvordan kan historielæreren styrke historiebevidstheden, identitetsudviklingen og den demokratiske dannelse hos elever i folkeskolens ældste klasser? Hvilken betydning har undervisningsdifferentiering i denne sammenhæng?"

Dette er problemformuleringen i Eva Bøttern Bergs historiebachelor.
Bemærk, at undervisningsdifferentiering er koblet til problemformuleringens dyre og tunge begreber og spiller en markant rolle i opgaven.

Yderligere indeholder Eva Bøttern Bergs bachelor en temmelig omfattende empiri.

Eva Bergs BA-opgave