J.Aa. Poulsen har kontakt til det nationale og kommende Videncenter i Jelling

Nyt fra etableringen af Nationalt Videncenter for kulturarv


Den politiske vedtagelse af, at der i Jelling skal etableres et nationalt videncenter for historieformidling og kulturarv, er så småt ved at få ben at gå på. En projektbeskrivelse er undervejs.

HistoieWeb.dk vil bringe projektbeskrivelsen, så snart den foreligger.

Her et forskræp til selve rammesætningen for centeret. Jens Aage Poulsen, lektor i Jelling, er pennefører i beskrivelsen af forudsætningerne for centeret.

Info om det nye videnscenter i Jelling