Torben Hasling, København, tidligere Aarhus, skriver ind i krydsfeltet mellem identitet og flerkulturalitet

En historiebachelor om identitetsudvikling i skolen.


Et bidrag fra Læreruddannelsen i Aarhus, VIA UC, nemlig Torben Hasling Frandsens historiebachelor med titlen: "Identitet og kultur i den flerkulturelle skole".

Indholdsmæssigt tilhører Torben Hasling Frandsens opgave en relativ sjælden kategori, og selve problemformuleringen hedder: Hvilke udfordringer har historieundervisningen, når undervisningens mål er at styrke elevernes identitet og historiebevidsthed og undervisningen samtidig skal praktiseres i den flerkulturelle skole?

Opgaven indgår – som de andre i denne sæson, 2013, – i årets konkurrence på HistorieWeb.dk: Årets Historiebachelor.
Torben Haslings BA-opgave