Mia Gregersen er ved at gøre sig færdig som lærer fra Zahle – og skriver BA om visuelle læremidler

Motivation, visuelle læremidler – og historiebevidsthed er på programmet i bacheloropgaven her.


HistorieWeb.dk bringer her en frisk BA-opgave om motivation i historieundervisningen – skabt via visuelle læremidler. Det er Mia Gregersens bacheloropgave, Læreruddannelsen Zahle (UCC), fra maj måned 2014.

Problemformuleringen hedder: Kan historielæreren fremme elevernes motivation gennem visuelle læremidler og samtidig kvalificere deres historiebevidsthed i undervisningen?
Mias bacheloropgave