Andreas Brink er i sin bacheloropgave optaget af, hvordan film i historieundervisningen kan bruges fornuftigt

Endnu en bacheloropgave fra Professionshøjskolen Metropol.


Andreas Brink Larsen er ved at være færdig som lærer fra Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg i København.
Her er hans bachelorprojekt om "Brugen af film i historieundervisningen" fra begyndelsen af 2014.

Opgavens ambitiøse problemformulering er: Hvordan bruges filmmediet fyldestgørende i historieundervisningen, og som læringsmiddel – og hvordan kan det være med til at skærpe elevernes kritiske sans samt historiebevidsthed?

Bacheloropgaven indgår i årets konkurrence om bedste historiebachelor!
Andreas' bacheloropgave i historie