Rikke Weng-Ludvigsen er i sin bachelor optaget af den lokale pløjemark som læringsramme i historie

Interessant opgave fra University College Syddanmark.


Allerede med Rikke Weng-Ludvigsens titel på sin bacheloropgave får man indtryk af noget anderledes: Kontekster i elevernes livsverden, som afsæt for læring.

Indholdet af opgaven rammes ind af problemformuleringen, som hedder:
Hvordan kan forskellige kontekster få betydning for elevens læring i forbindelse med kanonpunktet ”Ertebøllekulturen” i historie? Specielt vil der blive set på mulighederne, som en lokal pløjemark kan give en 5. klasse og hvad en lokal strand direkte ved vadehavet kan give eleverne i 2. klasse, hvis målet med undervisningen retter fokus på konteksters betydning for læring med fagtekster om stenalderredskaber som specifikt indhold.

Rikke Weng-Ludvigsens BA-opgave indgår i årets historie-bachelorkonkurrence.

Rikkes bacheloropgave