Camilla Vestbjerg er færdig som lærer med en bacheloropgave om undervisningsdifferentiering

Igen en opgave fra Læreruddannelsen i Skive – VIA Universty College.


Camilla Kock Vestbjerg forbinder sin konkrete historieundervisning i skolen med en diskussion om effekten af undervisningsdifferentiering. Undervisningen er på mellemtrinnet, og det foregår i 4.årspraktikken på en meget lille skole.

Problemformuleringen er: Med udgangspunkt i mit undervisningsforløb i historie på hold 3, vil jeg undersøge hvilken betydning undervisningsdifferentiering har for udviklingen af elevernes historiebevidsthed og hvilken betydning det har i et dannelsesperspektiv?


Camillas bacheloropgave.