Christopher Dissing har afsluttet lærereksamen fra Aalborg med en historiebachelor om kronologiens rolle i undervisningen

Dissing tager udfordringen med den absolutte kronologi op.


Hensigten med denne opgave er at undersøge – skriver Chirstopher Dissing i sin opgave – hvordan en hybrid af begge fagsyn, kombineret med John Hatties teorier om effektiv feedback og synlige mål i undervisningen, kan styrke elevens sammenhængsforståelse, handlekompetence og kronologiske overblik af historien.

Selve problemformuleringen i bacheloropgavenhedder:
Kan læreren, med afsæt i den feedback han modtager fra eleverne gennemføre undervisningen i historie, således at eleverne tilegner sig et relativt såvel som et absolut kronologisk overblik i relation til historiefagets formålsparagraf?


Christophers bacheloropgave.