Henriette Enevoldsen kaster sig frisk ud i det store eksperiment i forhold til elevernes innovationskompetence

Det er bestemt ikke uden besværligheder, at Henriette Enevoldsen får gennemførst sit bachelorprojekt i historie.


Henriette Aabye Enevoldsen er aktuel i sin historiebachelor med udgangspunkt i en kort diskussion af konkurrencestaten og historiefaget i det seneste reformlys. Selve titlen på opgaven er: På vej mod handlekompetente historiebrugere – kreativitet og innovation i historieundervisningen.

Bacheloropgaven diskuterer kritisk problemformuleringen: Hvorfor og hvordan skal vi facilitere historieundervisning, der inddrager elevernes kreativitet og innovationskompetencer?
Henriettes BA-opgave