Christian Ginderskov fra læreruddannelsen Metropol på Frederiksberg er ude i et sjældent anliggende

En historiebachelor om historiefaget i en tværfaglig sammenhæng.


Christian Grinderskov Hansen er blevet færdig som lærer fra Metropol. Han forsøger i sin opgave at tage temperaturen på de tværfaglige muligheder for historiefaget. Ikke mindst med hensyn til læringsmiljøets muligheder for at være undersøgende.

Bacheloropgavens problemformulering lyder:

Hvordan kan tværfaglighed skabe et undersøgende læringsmiljø med udgangspunkt i faget historie i udskolingen, og hvorfor kan det udvikle elevernes historiske bevidsthed og kompetencer? Hvorfor skaber det muligheder og udfordringer for underviseren?
Christians BA-opgave