Henriette Voigt fra Frederiksberg i København hiver os med på Klunkehjemmet for at tjekke noget bestemt

En bacheloropgave som stiller spørgsmål til udbyttet af museumsbesøg.


Henriette K.N. Voigt vil for alvor have skovlen under den mulige autenticitet ved museumsbesøg. Kan besøgene noget? Hvor meget kan de?

Derfor stiller – den nu uddannede lærer fra Metropol på Frederiksberg – en stribe konkrete spørgsmål til denne almindelige del af historieundervisning. Problemformuleringen hedder:

Kan man, i forbindelse med museumsbesøget i folkeskolen tale om et autentisk læringsmiljø? Bidrager museumsundervisningen, med Nationalmuseet som case, til elevernes historiske bevidsthed og styrker museumsbesøget historiefaget? Betyder museumsomviseren, eller manglen på samme, noget for udbyttet af museumsbesøget og hvilke identitetspotentialer findes der på museet, og hvad betyder den undervisning som museerne tilbyder, for elevernes verdensopfattelse?
Henriettes BA-opgave