Line Barslund vil dybere ned i problemstillinger omkring ungdomskultur og motivation i historiefaget

En bacheloropgave i historie fra Læreruddannelsen Zahle, UCC.


Line Barslund Sørensen er blevet positivt provokeret af sine elevers interesse og manglende forberedelse til historieundervisningen.
Hun vil vide mere om, hvorfor entusiasmen hos eleverne ikke er større, end den er? Og hvad man kan gøre ved det?

Derfor er problemformuleringen: Hvordan kan historielæreren møde senmodernitetens ungdomskultur, motivere eleverne og samtidig tilgodese de krav Fælles Mål stiller?
Lines BA-opgave