Michael Bjerg går nye veje i sin historiebachelor, når han vil have regulær historieundervisning ned i 1. klasse

Endnu en historiebachelor fra Læreruddannelsen Zahle, UCC.


Har historie som fag overhovedet nogen rolle at spille fra 1. klasse, kunne man spørge om – formulerer Michael Bjerg det i sin historiebacheloropgave. Han er påvirket af engelskfagets nye status; med et pennestrøg at være blevet placeret på begynderniveau på 1. klassetrin.

Derfor kommer den korte – og for nogen måske ligefrem provokerende – problemformulering til at lyde:
Hvorfor undervise i historie i 1. klasse og hvordan bør det gribes an?
Michaels BA-opgave