Lene Larsen har selv været der – og ser nu lokalhistorie som et stort uudnyttet potentiale i undervisningen

Endnu en historiebachelor fra Læreruddannelsen Zahle, UCC.


Lene Snedker Hedegaard Larsen kan konstatere, efter telefoninterview med 37 historielærere, at brugen af lokalhistorie i historieundervisningen er uhyre sjælden. For ikke at sige ikke-eksisterende. Men hvorfor er det sådan, når lokalhistorie formentlig kan løfte elevernes engagement?

Det undersøger Lene S.H. Larsen nærmere med baggrund i denne problemformulering:
Hvordan kan man i arbejdet med lokalhistorie i udskolingen fremme kvalificeringen af elevernes historiebevidsthed?
Lena BA-opgave