Yasemine Tuncel tager fat i et tabuområde nemlig emnevalg i forhold til etnicitet

Kan man tillade sig at gå uden om bestemte emner?


Yasemine C.T. Tuncel er lærer fra Læreruddannelsen Zahle, UCC i København. Bacheloropgaven er blevet færdig med titlen: Forforståelser og identitet i historiefaget.

I opgaven forsøger Yasemine C.T. Tuncel blandt andet at diskutere, i hvilken udstrækning det kan være diskutabelt at fravælge bestemte emner og bestemt stof på grund af hensyntagen til mindretalsetnicitet?

Selve problemformuleringen lyder:
Hvor stor en rolle spiller elevernes forskellige forforståelser i forhold til lærerens udformning af historieundervisningen og hvordan kan historiefaget bidrage til at fremme elevens identitetsudvikling?
Yasemins BA-opgave