Svar fra Bernard Eric Jensen til Thomas Rømer i den standende debat om historiedidaktik

Historiefaget i skolen kan bedst af alle fag skabe debat!

Også lektor ved Aarhus Universitet, Thomas Rømer, går på et tidspunkt ind i debatten om Rune Christensens synspunkter på historiefaget i skolen. Tjek både debat og Thomas Rømers indlæg her.

Thomas Rømer forholder sig imidlertid også direkte til Bernard Eric Jensens historiedidaktiske positioner. Tjek Rømers oprindelige indlæg.

HistorieWeb.dk bringer Bernard Eric Jensens svar i vedhæftede fil. Jensen er adjungeret professor ved Roskilde Universitet.
Bernard Eric Jensens svar.