Amanda Nihøj er med sin dugfriske historiebachelor stdieårets første bidrag til den store bachelorkonkurrence

Et sjældent bidrag om realtionerne mellem udeskole og begrebet om historiebevidsthed.


Amanda Mücke Nihøj – i maj måned 2015 bachelor fra Læreruddannelsen Zahle, UCC – er interesseret i at finde ud af, hvorfor udeskole generelt er en god ide? Specifikt bliver diskussionen set i forhold til historiebevidsthedsbegrebet.

Problemformuleringen er derfor: Hvorfor skal vi undervise eleverne uden for? Hvordan kan udeskolen bruges i arbejdet med lokalhistorie til at fremme elevernes historiebevidsthed? Og hvad er lærerens rolle?!

Amandas opgave er klassisk opbygget.

Amandas BA-opgave